Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce formou zveřejnění registračních čísel obdržených při zápisu do 1. třídy

Zápisy do 1. třídy základní školy proběhly ve dnech 8. dubna a 15. dubna 2019.

Registrační čísla přijatých uchazečů:

7.
1.
4.
10.
6.
2.
3.
15.
8.
11.
9.
12.
18.
14.
16.
17.

Registrační čísla nepřijatých uchazečů:

13.
5.

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek - 23. ledna 2019 a 20. dubna 2019 (červnový termín bude rodičům ještě upřesněn).

Naše výhody

 • Malý počet žáků ve třídě (8 až 16) umožňuje individuální přístup ke každému.
 • Rodinná a přátelská atmosféra ve třídě.
 • Celoroční motivační hra zajistí, že děti chodí do školy s radostí a samy se chtějí učit.
 • Otevřená a vstřícná spolupráce školy s rodiči.
 • Učení vlastní zkušeností - časté exkurze a výpravy do přírody.
 • Vyučování klasického písma (nikoli Comenia Script).
 • Stabilní, úspěšná síť škol s dlouholetou tradicí a kvalitním zázemím nově otevřena na Praze 8.
 • Školné jen 20 000 Kč za rok.
 • Zajištěna ranní a odpolední družina (300 Kč měsíčně) a obědy (43 Kč).

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 1. Zvládnutí zadaných úkolů při zápisu,
 2. podepsaná Smlouva o studiu,
 3. zaplacené školné dle smlouvy o studiu.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 23.04.2019. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na nástěnce u hlavního vchodu školy a na webu školy (dále viz Informace o přidělení registračního čísla, kterou v písemné podobě obdrží rodič při zápise).
Počet přijímaných žáků je 16.
Počet přijímaných žáků z důvodu zajištění kvality vzdělávání do 1. třídy je max. 16 dětí.

Pokud více uchazečů splní všechna kritéria 1,2,3 současně, ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na základě losu. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena při zápisu.

Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy ZŠ 1.KŠPA, Praha 8.

Mgr. Pavlína Ječmínková      
ředitelka školy           

Judo kroužek

Základní škola - plán na školní rok 2018/2019

Naše nová kolegyně Jindřiška Záveská

ObrazekJindřiška Záveská vystudovala střední pedagogickou školu a následně pak obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ve svém oboru se pohybuje čtyři roky a její práce je i jejím koníčkem.

Ráda cestuje za poznáním kultury cizích zemí, kde se zajímá mimo jiné o vzdělávání místních obyvatel. Vděčnou vzpomínkou je pro ni návštěva maledivské školy na lokálním ostrově. Potěšení nachází v latino tanci, sportu, historii a četbě. Má vztah k výtvarnému umění, kterému se aktivně věnovala deset let. Smysl své pedagogické činnosti spatřuje v zájmu a nadšení dětí z poznávání. Podporuje myšlenku zdravého sebevědomí a snaží se vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti.

Od září 2018 bude Jindřiška Záveská třídní učitelkou prvňáčků.

Třídní učitel Martin Lipina

Martin Lipina vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor zoologie.Obrazek Během navazujícího doktorského studia na katedře fyzické geografii však zjistil, že mnohem větší smysl a potěšení nachází v práci s dětmi, a tak si následně doplnil pedagogické vzdělání a v roce 2014 se vydal na učitelskou dráhu. Na přírodu však nezanevřel. Aktivně se věnuje horské turistice a vodáctví. Tři roky žil v kanadském Vancouveru. Dvě léta strávil v kanadské a aljašské divočině, kde splul na kánoi a kajaku přes 3000 kilometrů po opuštěných řekách, mořích a jezerech. Krásy severoamerické přírody ho nutí vracet se na opuštěný sever každé léto. V roce 2015 vydal cestopisnou knihu Na sever ze své první dobrodružné výpravy. Pravidelně přispívá cestovatelskými články do řady českých periodik (Outdoor, Svět Outdooru, Pádler, Magazín Koktejl, Xantypa) a přednáší na cestovatelských festivalech. Jeho filmové cestovatelské příspěvky najdete na YouTube.

Martin Lipina - Povídání o naší třídě 2.A

V naší druhé třídě máme aktuálně 10 dětí – 6 chlapců a 4 děvčata. Malý počet dětí je ohromnou výhodou při výuce. Třídní učitel může mnohem lépe zajistit individuální přístup ke všem žákům a brát větší ohledy na jejich rozdílné potřeby a osobnosti. „Každý žák má jinou osobnost – jiný druh nadání, jiné potřeby i jiný způsob myšlení. Práce s menším počtem dětí mi umožňuje lépe najít způsob vysvětlení látky, který jednotlivým žákům nejlépe vyhovuje, a zároveň rychle odhalit, když někomu něco nejde. Důležité také je, že naši žáci mají v menším počtu samozřejmě daleko větší prostor k projevení se,“ vysvětluje třídní učitel Martin Lipina. „Někdy se projevují až moc,“ dodává s úsměvem.

„To je ale dobře! Snažím se je v aktivitě podporovat, přestože je někdy pro mě jako učitele náročné, když se všichni hlásí a chtějí najednou odpovědět nebo říct svůj názor. Nechci, aby seděli s rukama za zády vzorně v lavicích a tiše poslouchali svého učitele. Snažím se podporovat jejich přirozenou dětskou zvídavost. Chci, aby chrlili nápady a otázky, což také dělají. Učím je, že žádná otázka není hloupá. Na druhou stranu máme jasně daná pravidla, která žáky nutím dodržovat, aby výuka mohla být efektivní a abychom se vzájemně nemuseli překřikovat. V tom nám pomáhá i celoroční motivační hra, kdy žáci sbírají za různé činnosti body a na konci týdne se body všech žáků sečtou a rozhodne se, zda porazili zlého čaroděje Voldemorta, nebo naopak prohráli. Vždy když vyhrají, čeká je nějaká odměna – například v podobě indicie, která napoví, kde je ukrytý poklad, který se na konci roku společně vydáme hledat. Děti se touto hrou nejen dobře motivují k učení a správnému chování, ale také se učí týmové práci a podporují se navzájem, což má velký vliv na dobré vztahy ve třídě.“ do 2. ročníku školního roku 2016/2017 a do 3. ročníku školního roku 2017/2018.

Pár slov zřizovatelky a generální ředitelky škol

Dobrý den,

ráda bych Vás přivítala na stránkách naší školy. Aktuálně mě mnoho přátel říká, že ho oslovuje naše heslo. "V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit". ObrazekPřiznám se, že je to téma, které se snažím v hovorech s kolegy často opakovat a prodiskutováváme jej. Proč? Vždyť škola má zaručit znalosti a dovednosti ze všech povinných předmětů. Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele učit počítač. Umělec by se musel víc věnovat a zlepšovat v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Práce v týmu i v reálném životě vyžaduje různorodé schopnosti. Proto je důležité tato zaměření podporovat. Neříkám, že se nám to daří vždy, ale rádi bychom, aby tomu tak bylo.

Hezký den přeje Ing. Hana Skallová
zřizovatelka a generální ředitelka škol 

Představujeme se

Jsme nově otevřená soukromá základní škola, která zahajila svou činnost ve školním roce 2015/2016. Spadáme ale pod střední odbornou školu, která byla založena v roce 1993 a svou úspěšnou činnost tak doplňuje o další stupeň vzdělávání.
Škola je umístěna poblíž stanice metra Ládví a je dobře dostupná všem dětem.
Jsme málopočetnou školou. V každé třídě předpokládáme maximální počet 16 žáků, čímž je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti.

Hodnoty

Hodnoty jsou součástí organizační kultury. Skutečnosti, které jsou v organizaci považovány za významné a důležité, nepsaná pravidla a zásady chování – částečně uvědomovaná rovina kultury.

 • Bezpečí – vytváříme prostředí, ve kterém se děti necítí ohroženy – ani ze strany spolužáků, ani učitelů.
 • Důvěra – pedagogové si důvěru dětí a rodičů nevynucují silou, ale jejím postupným budováním v přátelském prostředí.
 • Pravdivost – vzájemně se podporujeme v tom, abychom k sobě byli navzájem upřímní.
 • Slušnost, zdvořilost – chováme se k sobě tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám.
 • Tvořivost, originalita – každý z nás je jedinečná bytost, která má právo se, ve vymezených hranicích, vyjadřovat novými a zajímavými prostředky.

"Základní hodnoty, které naplňují určitý podnik životem, musí být především autentické." Jim Collins a Jerry Porras

Učební plán – 1. stupeň ZŠ

Od školního roku 2015/2016 rozšiřuje svoje zaměření 1. KŠPA Praha s.r.o. také na základní vzdělávání.

Základní škola je zcela otevřená všem dětem bez ohledu na výsledky vyšetření PPP či "doporučení" jiných škol. Základní filozofií je individuální přístup ke každému žákovi a zároveň vytvoření přátelského a podnětného prostředí, které bude děti stimulovat a motivovat k lepším výkonům.

Základní informace:

 • Počet žáků ve třídě bude 12 - 15, aby byl zajištěn individuální přístup (malý počet žáků ve třídě).
 • Školné pro 1. třídu ve školním roce 2016/2017 činí 20 000,- Kč, oběd 43,- Kč, družina 300,- Kč měsíčně.
 • Platby pro 2. třídu ve školním roce 2016/2017 zůstávají stejné jako ve školním roce 2015/2016.

Metody učení:

 • Klasické, čtení analytickosyntetickou metodou tj. slabikování, matematika běžné, ne dle Hejného, a psaní formou běžného psacího stylu, nikoli Comenius script.
 • Angličtina 2 krát týdně.

Učebnice:

 • Nejspíše z nakladatelství Nová škola nebo dražší Fraus.

O škole

Vedle nově zřizované základní školy se již více než 20 let na Soukromé střední odborné škole (1. KŠPA) Praha, s. r. o. úspěšně vyučují obory Ekonomika a podnikání se zaměřením na Ekonomiku nebo na Sportovní management, Cestovní ruch, Informační technologie a nově Grafický design.

Kde nás najdete:

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8


Dopravní spojení:

Metro C, stanice Ládví nebo zastávka Štěpničná (tram 10, bus 177, 152, 103, 368)